Twinkeltje

Van textiel kan enorm veel hergebruikt worden in allerlei verschillende vormen. Helaas verdwijnt er per jaar 124 miljoen kilo textiel in Nederland bij het restafval. Dat is enorm zonde. Nog 65 procent daarvan had nog gerecycled kunnen worden. Met Twinkeltje doe ik mijn best een klein verschil te maken door het recyclen van oude wollen dekens en geredde stofjes tot producten die er voor zorgen dat het materiaal alsnog weer een leuk doel krijgt.

Recyclen
Eigenlijk is recycling een verzamelnaam voor upcyclen en downcyclen. Het grote verschil is dat bij recycling het materiaal aangepast en omgevormd wordt tot een ander soort materiaal of eenzelfde soort materiaal van mindere kwaliteit. Bij het recyclen van producten wordt een deel van het product als afval gezien en een ander deel wordt verwerkt tot nieuw product. Een voorwaarde om kwalitatief zo goed mogelijk te recyclen is een juiste sortering van het afval. Ofwel het juist scheiden van afval. Een goede manier om het afval vooraf al gescheiden te houden van elkaar is met behulp van rolcontainers. Ook binnen het bedrijfsleven is dit een handige manier om het afval gescheiden te houden van elkaar en op een juiste manier te kunnen laten inzamelen.

Het verschil tussen recycling en hergebruiken
Wanneer we iets hergebruiken dan wordt een product of materiaal opnieuw gebruikt in de huidige vorm, zonder daar iets aan te veranderen. Bij het recyclen van producten worden enkel gedeelten van het product of materiaal omgesmolten of gebruikt. Ook hergebruiken heeft een positieve invloed op onze maatschappij. Door het hergebruiken van materialen wordt iets niet direct weggegooid of als afval beschouwd maar krijgt het een nieuw leven. Voorbeelden hiervan zijn de vele tweedehands winkels. De spullen in deze winkels worden in zijn geheel nog een keer gebruikt.

Upcyclen
Upcyclen is een vorm van recycling waarbij het product wordt verwerkt tot één of meerdere nieuwe producten. Het uitgangspunt bij upcyclen is dat de kwaliteit van de producten niet omlaag gaat, maar zelfs nog beter wordt. De producten worden op een zodanige manier hergebruikt dat ze meer waarde krijgen. Een oud, onbruikbaar product kan worden omgetoverd tot iets nieuws. Indien dit nieuwe product goed bruikbaar is en meer waarde heeft dan daarvoor, spreken we van upcycling. Denk aan afval dat normaal bij het grofvuil zou worden gezet waar nog een nieuw tuinmeubel van gemaakt kan worden.
Bij upcycling wordt dus niet enkel de grondstof van een product opnieuw gebruikt (zoals bij recycling), maar het product in zijn geheel. Het upcyclen is een term die je vaker hoort in combinatie met een circulaire economie. Een circulaire economie is ook gericht op hergebruik van materialen met behoud van kwaliteit en waarde in een eindeloze stroom.

Downcyclen
In tegenstelling tot upcycling is downcycling een vorm waarbij waardevolle producten en materialen worden omgezet of hergebruikt in minder waardevolle producten en materialen. Het is uiteraard positief dat producten alsnog opnieuw gebruikt worden, maar het verliest wel zijn waarde. Je kunt denken aan het smelten van materialen uit een bepaald product of enkel de bruikbare onderdelen van een product hergebruiken. De grondstoffen beschikken na downcycling vaak niet meer over de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof. De afvalstroom kunststof is veel gevoeliger voor downcycling dan bijvoorbeeld glas en metaal. Deze laatste twee afvalstromen blijven zeer goed recyclebaar met behoud van kwaliteit. Maar ook glas kan downcyclen wanneer bijvoorbeeld veel kleuren glas (in een glasbak) zijn samengekomen. Er kan dan enkel nog bruin glas van gemaakt worden.